Bukan sebarang orang boleh jadi Amil tanpa tauliah.

TUGAS amil sebagai pengutip zakat, bukan sedikit dan bukan calang-calang. Mereka ini bekerja di bahagian pentadbiran zakat bukan sahaja pengutip yang mendapatkan zakat tetapi pengawal yang menjaga dan menyimpan harta zakat, penulis, pengira dan pembahagi zakat kepada asnaf yang layak.Mereka inilah yang bertindak mengambil zakat daripada pemiliknya dan sebagai pemberi ingatan berdasarkan pandangan tokoh ulama […]

Continue Reading